Do ordinace: +420 732 941 611
MUDr. Přecechtělová +420 604 286 854

Důležité informace související s GDPR:

  • Telefonické informace ohledně zdravotního stavu dítěte a výsledků vyšetření jsou sdělovány pouze rodičům - zákonným zástupcům dítěte - po identifikaci heslem, které bude osobně sděleno v ordinaci.
  • Zasílání lékařských zpráv nebo výsledků vyšetření je možné jen zabezpečenou komunikací přes naše internetové stránky. Bližší informace podáme v ordinaci.

PROVOZ O PRÁZDNINÁCH

BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE ODPOLEDNÍ ORDINACE PRO ZDRAVÉ A OBJEDNANÉ DĚTI JEN DO 13:30 KAŽDÝ DEN.

DOVOLENOU BUDEME MÍT V SRPNU, A SICE 12.8.-23.8.2019. ZASTUPUJE MUDr. MARCELA KŘÍŽOVÁ

 Z kapacitních důvodů NEPŘIBÍRÁME JIŽ ŽÁDNÉ NOVÉ PACIENTY, ani novorozence ani starší děti.

Registrujeme jen novorozené sourozence našich stávajících pacientů.

 

MUDr. Miluše Bačová

Narozena 1943, atestace z dětského lékařství 1971, bohatá praxe jak v nemocniční tak ambulantní sféře.

MUDr. Martina Přecechtělová

Narozena 1972, atestace z dětského lékařství 1999.

Renata Holá

Narozena 1975, akreditovaná dětská sestra.

1.

Děti mladší 15 let musí být v doprovodu alespoň jednoho zákonného zástupce, který svůj souhlas s vyšetřením a následnou péčí písemně zaznamená do zdravotnické dokumentace.

2.

Pokud se bude jednat o poskytnutí zdravotní péče, která může podstatným způsobem ovlivnit zdraví pacienta, je třeba písemného souhlasu obou rodičů.

3.

Prarodiče nemají postavení zákonného zástupce, tedy nemohou rozhodovat o udělení souhlasu či nesouhlasu se zdravotní péčí. V úvahu přichází udělit ze strany rodiče plnou moc prarodiči a ten potom uděluje souhlas k výkonům namísto rodiče.

4.

Děti starší 15 let musí mít od rodičů udělen písemný souhlas k tomu, aby jim mohla být poskytována zdravotní péče bez doprovodu zákonného zástupce. Informovaný souhlas uděluje dítě samo.

5.

U veškerého nepovinného očkování je třeba písemného souhlasu obou rodičů eventuelně i nezletilého nad 14 let v písemné formě.

Kontaktní informace

Medipraktik Zlín s.r.o.

Kotěrova 5529
760 01 Zlín

(Bezbariérový vstup, výtah, pakoviště)

Telefon do ordinace: +420 732 941 611
MUDr. Přecechtělová: +420 604 286 854
E-mail: precechtelova@iordinace.cz

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ordninační hodiny

Pondělí 7:00 - 11:00 11:30 - 14:00
Akutní případy. Pro objednané.
Úterý 7:00 - 11:00 11:30 - 14:00
Akutní případy. Pro objednané.
Středa 7:00 - 11:00 11:30 - 14:00
Akutní případy. Poradna pro objednané.
Čtvrtek 7:00 - 11:00 11:30 - 15:00
Akutní případy. Poradna pro objednané.
Pátek 7:00 - 11:00 11:30 - 14:00
Akutní případy. Poradna pro objednané.